Ticari Ünvan:

Firma Ortakları
Ortak Ad Soyad:
Ortak Ad Soyad:

Ortak Ad Soyad:
Ortak Ad Soyad:

Firma Yetkilisi:
Ünvanı:

Kuruluş Tarihi:
Faaliyet Konusu:

Faaliyet Gösterilen İller:

Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:

Vergi Matrahı (Son İki Yıl)
Vergi Matrahı 1:
Vergi Matrahı 2:

Bayisi Olunan Diğer Markalar:

Servisi Olunan Diğer Markalar:

Ürünleri Satılan Diğer Temel Markalar:

Referans Bankalar / Finans Kurumları:

Teminat Mektubu:

e-Posta Adresi:
Telefon:

Cep Telefonu:
Faks:

Adres:

Personel Ünvanı
Adet
Toplam İş Tecrübesi

Elektrik Mühendisi:

Makine Mühendisi:

Elektrik Teknikeri:

Elektrik Teknisyeni:

Diğer Personeller
Personel Ünvanı
Adet
Toplam İş Tecrübesi